Tekst in iedere vorm

Websiteontwikkeling, publiciteit en coördinatie Open Deur Dag 'Samen Sterk in Meerkerk'


Voor de Meerkerkse Open Deur Dag met het motto 'Samen Sterk in Meerkerk' heb ik de publiciteit, websiteontwikkeling en coördinatie verzorgd. Bekijk hier verschillende advertenties die in plaatselijke kranten zijn geplaatst en bekijk ook de website www.samensterkinmeerkerk.nl voor meer informatie over dit project. 

Advertentie Samen Sterk in Meerkerk
Advertentiepagina 1.pdf (3.87MB)
Advertentie Samen Sterk in Meerkerk
Advertentiepagina 1.pdf (3.87MB)


Advertentie Samen Sterk in Meerkerk 2
Advertentiepagina 2.pdf (112.58KB)
Advertentie Samen Sterk in Meerkerk 2
Advertentiepagina 2.pdf (112.58KB)